Bestuur

Funktieverdeling bestuursleden - samenstelling 2019-2020

De funkties en bijhorende verantwoordelijkheden van de leden van het bestuur worden hieronder - richtinggevend - opgesomd.  Dit heeft voornamelijk tot doel de leden te informeren wie ze voor welke activiteit best kunnen aanspreken.

Collectieve taken van het bestuur, waargenomen door elk van de bestuursleden.

 • beslissingen, akties, stappen en organisatie van
  • bewaring, instandhouding en gebruik van het materiaal incl. flesvullingen
  • clubduiken
  • clubreizen en -uitstappen
 • meewerken aan het vervullen van bestuurlijke, administratieve taken om de erkenning en goede werking van de club te verzekeren
 • beheer van de middelen van de club volgens het principe van ‘goed huisvaderschap’.
 • actief uitdragen van imago en kwaliteiten van de club met het oog op ledenwerving
 • ...

Individuele verantwoordelijkheden

Valère Mevissen             (voorzitter)
Stefaan Lerinckx             (onder-voorzitter)

 • organisatie en bijeenroeping van bestuursleden voor bestuursvergadering
 • organisatie, bekendmaking en oproeping van alle leden voor jaarlijkse, algemene vergadering
 • stimuleren ledenwerving via aanwezigheidspolitiek
 • algemene dagelijkse leiding van de club

Philip Verstraeten          (secretaris en administratie, penningmeester en communicatie)

Secretariaat

 • betrekkingen met externe organisaties en federaties in het algemeen, NELOS in het bijzonder
 • ledenadministratie : verwerking van medische strookjes, inschrijvingen, beheerder DIVES, ...

Penningmeester

 • financiële boekhouding
  • uitgaven, terugbetalingen gemaakte onkosten, controlling
  • inkomsten : materiaalverhuur, lidgelden, feestelijkheden, tussentijdse fakturatie aan leden
 • consolidatie van rekeningen en rapportage aan het bestuur en de algemene vergadering

Administratief beheer

 • opvolgen en vervullen van alle wettelijke, administratieve en statutaire verplichtingen
 • verzekeringen

Communicatie

 • website : opbouw, hosting, beveiliging, eindredactie, onderhoud...
 • periodieke berichten : Club Nieuwsbrieven, andere mededelingen
 • verantwoordelijke GDPR

Philippe Habay               (duikschoolleider)

 • organisatie van de wekelijkse clubtraining
 • organisatie van opleidingen, zowel praktische als theoretische lessen
 • initiëren, stimuleren en organisatie van club- en proevenduiken
 • opleidingsverantwoordelijke binnen DIVES, eindcontrole homologaties
 • ondersteuning van alle andere opleidingen zoals besproken in artikel 33 en volgende
 • toepassing van en controle op het veiligheidsreglement en alle voorschriften

Kenneth Beerens             (assistent - duikschoolleider)

 • initiëren, stimuleren en organisatie van club- en proevenduiken
 • clubreizen
 • toepassing van en controle op het veiligheidsreglement en alle voorschriften

Franky Vandriessche
Stefaan Lerinckx
Matthias Deneyer          (team feestelijkheden en accomodatie)

 • organisatie en voorbereiding van de clubfeesten zijnde :
  • (nieuwjaars)receptie
  • zeeland verblijven
  • mosselsouper
  • ledenfeest of evenement
 • initiatief en organisatie van ad-hoc festiviteiten (brevetproeven)
 • praktische regeling en organisatie / relaties met de verhuurder camping

Verantwoordelijkheden buiten bestuur

Philippe Habay        (materiaalverantwoordelijke)
Matthias Deneyer    (logistiek)

 • eindverantwoordelijkheid beschikbaarheid materiaal bij training en clubduiken
 • uitleendienst, controle en onderhoud van het materiaal
 • aankoop, vernieuwing en vervanging van materiaal
MEVISSEN Valère Voorzitter
BEERENS Kenneth         Assistent Duikschool (Clubduiken & Reizen)
LERINCKX Stefaan Ondervoorzitter
VERSTRAETEN Philip Secretaris / Penningmeester / Communicatie
VANDRIESSCHE Franky Feestelijkheden & Accomodatie
DENEYER Matthias Feestelijkheden, Accomodatie en Logistiek
HABAY Philippe  Duikschoolverantwoordelijke / Materiaalmeester

Een Reglement van Inwendige Orde is een document waarin het bestuur afspraken vastlegt en die door de leden bij aansluiting worden aanvaard, teneinde de goede werking van de club te verzekeren.  Elk lid wordt verondersteld deze afspraken te kennen en zo goed mogelijk na te leven ...

Daarom vindt u in bijlage een PDF met dit R.O.I. of Huishoudelijk Reglement zoals dit document ook wel eens wordt genoemd.

De recentste aanpassing dateert van 01/04/2020.