Bestuur

MEVISSEN Valère Voorzitter en Duikschoolverantwoordelijke
LERINCKX Stefaan Ondervoorzitter
VERSTRAETEN Philip Secretaris / Penningmeester / Communicatie
VANDRIESSCHE Franky Feestelijkheden
DENEYER Matthias Feestelijkheden
HABAY Philippe Materiaalmeester (buiten bestuur)

Funktieverdeling bestuursleden - samenstelling 2017-2018

De funkties en bijhorende verantwoordelijkheden van de leden van het bestuur worden hieronder - richtinggevend - opgesomd.  Dit heeft voornamelijk tot doel de leden te informeren wie ze voor welke activiteit best kunnen aanspreken.

Collectieve taken van het bestuur

 • beslissingen, akties, stappen en organisatie van
  • bewaring, instandhouding en gebruik van het materiaal incl. flesvullingen
  • clubduiken
  • clubreizen en -uitstappen
 • meewerken aan het vervullen van bestuurlijke, administratieve taken om de erkenning en goede werking van de club te verzekeren
 • beheer van de middelen van de club volgens het principe van ‘goed huisvaderschap’.
 • ...

Valère Mevissen             (voorzitter)
Stefaan Lerinckx             (onder-voorzitter)

 • organisatie en bijeenroeping van bestuursleden voor bestuursvergadering
 • organisatie, bekendmaking en oproeping van alle leden voor jaarlijkse, algemene vergadering
 • stimuleren clubreizen
 • algemene dagelijkse leiding van de club

 Philip Verstraeten          (secretaris, penningmeester, administratie en GDPR verantwoordelijke)

 • betrekkingen met externe organisaties en federaties in het algemeen, NELOS in het bijzonder
 • verwerking van medische strookjes, inschrijvingen, brevethomologaties en zo meer
 • verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens in het kader van GDPR
 • contactpersoon GDPR 
 • verslaggeving van zowel bestuurs- als algemene vergaderingen
 • financiële boekhouding
  • uitgaven, terugbetalingen gemaakte onkosten, controlling
  • inkomsten : materiaalverhuur, lidgelden, feestelijkheden, tussentijdse fakturatie aan leden
 • consolidatie van rekeningen en rapportage aan het bestuur en de algemene vergadering
 • opvolgen en vervullen van alle wettelijke, administratieve en statutaire verplichtingen
 • verzekeringen
 • informatie-aangelegenheden in het algemeen.

 Valère Mevissen             (duikschoolleider)

 • organisatie van de wekelijkse clubtraining
 • organisatie van opleidingen, zowel praktische als theoretische lessen
 • ondersteuning van alle andere opleidingen zoals besproken in artikel 33 en volgende
 • toepassing van en controle op het veiligheidsreglement en alle voorschriften
 • controle van brevetkaarten voorafgaand aan de homologatie-aanvraag door het secretariaat

Franky Vandriessche
Matthias Deneyer          (feestelijkheden en accomodatie)

 •  organisatie en voorbereiding van de clubfeesten zijnde :
  • nieuwjaarsreceptie
  • zeeland verblijven
  • mosselsouper
  • ledenfeest
 • initiatief en organisatie van ad-hoc festiviteiten (brevetproeven)
 • praktische regeling en organisatie / relaties met de verhuurder camping

 Robbe Dothée (vanaf 1.11.2017 overgenomen door Philip Verstraeten)              (communicatie)

 •  website : opbouw, hosting, beveiliging, eindredactie, onderhoud...
 • periodieke berichten : Clubinfo en andere mededelingen

Verantwoordelijkheden buiten bestuur

Philippe Habay                               (materiaalverantwoordelijke)

 • eindverantwoordelijkheid beschikbaarheid materiaal bij training en clubduiken
 • uitleendienst, controle en onderhoud van het materiaal
 • aankoop, vernieuwing en vervanging van materiaal
 •