Een Reglement van Inwendige Orde is een document waarin het bestuur afspraken vastlegt en die door de leden bij aansluiting worden aanvaard, teneinde de goede werking van de club te verzekeren.  Elk lid wordt verondersteld deze afspraken te kennen en zo goed mogelijk na te leven ...

Daarom vindt u in bijlage een PDF met dit R.O.I. of Huishoudelijk Reglement zoals dit document ook wel eens wordt genoemd.

De recentste aanpassing dateert van 01/04/2020.