Zoals elke club stockeren wij van elk van onze leden een aantal gegevens, die worden gebruikt voor diverse doeleinden.  We denken daarbij aan ledenadministratie, interne communicatie onder de leden en het bestuur en aanvraag van gemeentelijke subsidies.

Hieronder vindt u een overzicht welke gegevensvelden dat zoals zijn en op welke plaats(en) die worden bijgehouden.  De diverse kolommen geven u ook een inzicht in het gebruik dat ervan wordt gemaakt en hoe ze zijn beveiligd.

Interne databank van de club

Ledenadministratie NELOS

Gepubliceerde ledenlijst op website

Diverse mailinglists

De SMS agent van de club