Funktieverdeling bestuursleden - samenstelling 2021-2022

De funkties en bijhorende verantwoordelijkheden van de leden van het bestuur worden hieronder - richtinggevend - opgesomd.  Dit heeft voornamelijk tot doel de leden te informeren wie ze voor welke activiteit best kunnen aanspreken.

Collectieve taken van het bestuur, waargenomen door elk van de bestuursleden.

 • beslissingen, akties, stappen en organisatie van
  • bewaring, instandhouding en gebruik van het materiaal incl. flesvullingen
  • clubduiken
  • clubreizen en -uitstappen
 • meewerken aan het vervullen van bestuurlijke, administratieve taken om de erkenning en goede werking van de club te verzekeren
 • beheer van de middelen van de club volgens het principe van ‘goed huisvaderschap’.
 • actief uitdragen van imago en kwaliteiten van de club met het oog op ledenwerving
 • ...

Individuele verantwoordelijkheden

Valère Mevissen             (voorzitter)
Stefaan Lerinckx             (onder-voorzitter)

 • organisatie en bijeenroeping van bestuursleden voor bestuursvergadering
 • organisatie, bekendmaking en oproeping van alle leden voor jaarlijkse, algemene vergadering
 • stimuleren ledenwerving via aanwezigheidspolitiek
 • algemene dagelijkse leiding van de club

Philip Verstraeten          (secretaris en administratie, penningmeester en communicatie)

Secretariaat

 • betrekkingen met externe organisaties en federaties in het algemeen, NELOS in het bijzonder
 • ledenadministratie : verwerking van medische strookjes, inschrijvingen, beheerder DIVES, ...

Penningmeester

 • financiële boekhouding
  • uitgaven, terugbetalingen gemaakte onkosten, controlling
  • inkomsten : materiaalverhuur, lidgelden, feestelijkheden, tussentijdse fakturatie aan leden
 • consolidatie van rekeningen en rapportage aan het bestuur en de algemene vergadering

Administratief beheer

 • opvolgen en vervullen van alle wettelijke, administratieve en statutaire verplichtingen
 • verzekeringen

Communicatie

 • website : opbouw, hosting, beveiliging, eindredactie, onderhoud...
 • periodieke berichten : Club Nieuwsbrieven, andere mededelingen
 • verantwoordelijke GDPR

Philippe Habay               (duikschoolleider)

 • organisatie van de wekelijkse clubtraining
 • organisatie van opleidingen, zowel praktische als theoretische lessen
 • initiëren, stimuleren en organisatie van club- en proevenduiken
 • opleidingsverantwoordelijke binnen DIVES, eindcontrole homologaties
 • ondersteuning van alle andere opleidingen zoals besproken in artikel 33 en volgende
 • toepassing van en controle op het veiligheidsreglement en alle voorschriften

Kenneth Beerens             (assistent - duikschoolleider)

 • initiëren, stimuleren en organisatie van club- en proevenduiken
 • clubreizen
 • toepassing van en controle op het veiligheidsreglement en alle voorschriften

Franky Vandriessche
Stefaan Lerinckx
Matthias Deneyer          (team feestelijkheden en accomodatie)

 • organisatie en voorbereiding van de clubfeesten zijnde :
  • (nieuwjaars)receptie
  • zeeland verblijven
  • mosselsouper
  • ledenfeest of evenement
 • initiatief en organisatie van ad-hoc festiviteiten (brevetproeven)
 • praktische regeling en organisatie / relaties met de verhuurder camping

Verantwoordelijkheden buiten bestuur

Philippe Habay        (materiaalverantwoordelijke)
Matthias Deneyer    (logistiek)

 • eindverantwoordelijkheid beschikbaarheid materiaal bij training en clubduiken
 • uitleendienst, controle en onderhoud van het materiaal
 • aankoop, vernieuwing en vervanging van materiaal