(uit NELOS-Info nr. 487 - dd. 17 juni 2022)

De voorbije weken werd onze duikgemeenschap opgeschrikt door enkele bijzonder ernstige duikongevallen. Bij deze accidenten speelde de extreme duikdiepte (meer dan 60 m.) een belangrijke rol. Nochtans is er sinds 01 januari 2022 binnen onze organisatie een nieuwe regeling van kracht die voor duikers met perslucht de maximale duikdiepte - mits voldoende gekwalificeerd - begrenst op 60 meter diepte. Over deze nieuwe regel werd via de gebruikelijke kanalen uitvoerig aan de NELOS-leden gecommuniceerd. Wij gaan er dus vanuit dat iedereen op de hoogte is.

Betere inzichten over de duikfysiologie liggen aan de grondslag van deze maatregel, die in vergelijking met andere organisaties nog steeds als liberaal beschouwd kan worden. De grote kans op dieptedronkenschap, een verstoorde ademhalingsfysiologie en de verhoogde kans op decompressieziekte verhogen het risico op ernstige duikongevallen aanzienlijk. Bovendien zijn er met de ontwikkeling van het technisch duiken voldoende alternatieve technieken beschikbaar om op een veilige en gecontroleerde manier dieper dan 60 meter te duiken.

Kortom: het maken van duiken dieper dan 60 meter met perslucht behoort definitief tot de verleden tijd, en past niet meer bij een moderne duikorganisatie zoals NELOS die veiligheid hoog in het vaandel draagt.

Daarom willen het Bestuur van de Commissie Sportduiken en de Raad van Beheer NELOS klaar en duidelijk het volgende stellen:
▪ het maken van duiken dieper dan 60 meter met perslucht is volgens de regels van onze organisatie niet toegelaten, waar ook ter wereld;
▪ NELOS neemt afstand van duikers die bewust deze regels overtreden en zal hen niet ondersteunen bij eventuele geschillen met verzekeringsmaatschappijen;
▪ duikers die bewust deze regels overtreden, moeten beseffen dat tuchtprocedures tegen hen kunnen aangespannen worden via de Juridische Commissie, zeker wanneer de veiligheid van mededuikers in het gedrang is gekomen;
▪ van onze instructeurs, van welk niveau dan ook, verwachten wij dat zij deze regels consequent volgen en uitdragen naar hun mededuikers en leerlingen.