Basis lidgeld vanaf 14 jaar € 90
Lidgeld voor 2e lid uit hetzelfde gezin     € 75
Lidgeld voor 3de en volgende leden zelfde gezin     € 60
2e lid (reeds ingeschreven bij een andere club)     € 50
zwemmend lid, inclusief verzekering € 75
steunend lid, géén toegang zwembad, géén verzekering € 50

 Rekeningnummer Alpha:

IBAN: BE07 8538 8527 3966
BIC: SPAA BE 22

Deze lidgelden werden voor het jaar 2021 uitzonderlijk verlaagd, om tegemoet te komen aan de gedeeltelijke onbeschikbaarheid van het zwembad voor trainingen én de onmogelijkheid om in groep te gaan duiken gedurende een deel van het voorgaande jaar. 

Er wordt immers verwacht dat deze toestand ook in het eerste kwartaal van het nieuwe werkingsjaar niet zal verbeteren.