Trainingen

Op 5 februari jl. zijn wij terug van start kunnen gaan, op een Corona-veilige manier.  De omstandigheden zijn slechts licht gewijzigd, in details.  Onze leden zijn van deze voorzorgen en maatregelen op de hoogte gebracht.

Maar wij kunnen alle belangstellenden verzekeren dat wij regelmatig kunnen trainen zoals voorzien, in veilige omstandigheden en zonder véél hinder.  We wensen de Gemeentelijke Overheid en uitbating van het zwembad dan ook te bedanken dat zij dit voor de sportclubs op deze manier mogelijk maken.  Onze werking als duikclub en nog meer als duikschool is immers totaal afhankelijk van de beschikbaarheid van het zwembad.

In de 2de golf van Corona-maatregelen starten onze trainingen om 21 u 15' op vrijdagavonden.   Gelieve u tijdig aan te melden en als het de eerste maal is dat u als lid komt trainen in deze corona-omstandigheden overlopen wij aan de ingang van het zwembad even samen het protocol.  

 

Kennismaking